sumuinen maisema

Ympäristöystävällistä kunnossapitoa

Luomme edellytykset kaluston tehokkaalle käytölle ja varmistamme ympäristötavoitteiden mukaisen liiketoiminnan

VR FleetCare on valinnut luonnonvaroja säästävän tien  

Tavoitteenamme on ympäristöturvallisuustoiminnan ekologisen kestävyyden huomioiminen, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotuksiin vastaaminen ja ennakointi. Tämä tarkoittaa ympäristövastuun ottamista, jatkuvaa prosessien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä, henkilöstön tietoisuuden lisäämistä, sitoutumista standardien periaatteisiin ja avointa viestintää. 

VR FleetCare ottaa ympäristöasiat huomioon jokaisessa liiketoiminnossaan. Tarjoamme työntekijöillemme tarvittavan perehdytyksen, koulutuksen ja resurssit ympäristöstä huolehtimiseen ja vastuullisesti toimimiseen. Jokaisella VR FleetCaren työntekijällä on vastuu huomioida ympäristöasioiden asianmukainen hoitaminen omassa toiminnassaan. Ympäristöasioiden hoitaminen ja sitoutuminen ympäristötoiminnan periaatteisiin ulottuu myös alihankkijoihin ja materiaalintoimittajiin. 

Keskeinen ympäristötoimintaan vaikuttava tekijä on ilmastonmuutoksen hillintä. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian osuus ovat kunnossapidolle tärkeitä ympäristötavoitteita. Energiatehokkuuteen vaikuttaa varsinaisen teknologisen hyötysuhteen lisäksi operatiivinen logistinen tehokkuus. Pitämällä kaluston luotettavassa ja turvallisessa kunnossa, kunnossapito luo edellytykset kaluston tehokkaalle käytölle ja sitä kautta varmistaa ympäristötavoitteiden mukaisen liiketoiminnan.