Tämä juna kulkee pitkälle tulevaisuuteen

Ympäristöystävällisellä kunnossapidolla mahdollistamme kestävän liikkumisen.

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Vahvimmistakin on pidettävä hyvää huolta. Varsinkin niistä, jotka kuljettavat päivittäin valtavia määriä ihmisiä ja tavaraa. Ympäristöystävällisellä raidekaluston kunnossapidolla mahdollistamme kestävän liikkumisen ja Suomen siirtymisen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Kiertotalous on avaintekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pidennämme kaluston ja komponenttien elinkaarta kunnostamalla korjausta vaativat komponentit ja asennamme ne korjattuina takaisin sen sijaan, että vaihtaisimme komponentit uusiin. 

VR FleetCaren tavoitteena on myös auttaa asiakkaita kehittämään omaa toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi pidentämällä kaluston elinkaarta sekä kehittämällä energiatehokkuutta ja turvallisuutta. 

Energiatehokkuuteen liittyviä keskeisimpiä asioita kunnossapidossa ovat tuotantotilojen lämmitykseen sekä toiminnan pyörittämiseen tarvittavan energian ja veden käytön tehokkuus, oman vaihtotyötoiminnan energiatehokkuus sekä materiaalilogistiikan toimivuus ja tehokkuus. Kehityksen painopiste toiminnassa on energiatehokkuuden kehittäminen yhdessä eri sidosryhmien kuten kiinteistöjen omistajien sekä toimittajien kanssa. Lisäksi kunnossapito tukee kalustoteknisellä osaamisella kaluston energiatehokkuuden ja kierrätystalouden kehittämisessä. 

Uskomme, että vastuullisessa liiketoiminnassa kaikki voittavat. Vastuullisuus on meille paitsi itsessään tärkeää, arvoihin perustuvaa toimintaa, myös liiketoiminnan näkökulmasta perusteltua. Usein tehokkuus ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä. Hyvä työntekijäkokemus taas heijastuu asiakaskokemukseen ja lopulta myös yhtiön tulokseen. Lisäksi vastuullisuus avaa meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.