asentaja

Kestävää kunnossapitoa

Mahdollistamme kalustollesi pidemmän elinkaaren

Kiertotalous on avaintekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Raideliikennekaluston elinkaari on pitkä ja sen korjauksessa käytetään paljon vaihto-osia, jotka kunnostettuina kiertävät kalustoyksiköstä toiseen.

Suomalaisena raidekaluston kunnossapitoyhtiönä meidän on aina pitänyt miettiä kaluston osien/komponenttien kierrätystä tarkkaan ja tänä päivänä vastuullisuus ohjaa tekemistä yhä enemmän. Olemme jo kymmeniä vuosia hakeneet erilaisia ratkaisuja palvelemaan komponenttien elinkaaren pidennystä. Käytännössä kunnostamme korjausta vaativat komponentit ja asennamme ne korjattuina takaisin sen sijaan, että vaihtaisimme komponentit uusiin. Kun kunnostetut vaihto-osat ovat käytettävissä oikeaan aikaan, varmistetaan sillä kaluston hyvä luotettavuus ja käytettävyys. 

Maapallon rajallisten luonnonvarojen kestävän käytön varmistamisessa on materiaalitehokkuudella keskeinen merkitys.  Komponenttien kiertotalous on myös järkeenkäyvä ja kustannustehokas vaihtoehto, sillä parhaimmassa tapauksessa komponenttien huollon ja korjauksen kautta voidaan suuren kalustoinvestoinnin tarvetta siirtää jopa vuosikymmenillä. Lisäksi yksittäisten isojen komponenttien hinnat ovat rautatiemaailmassa korkeita eikä niiden saatavuuskaan ole 35–40 vuotta liikenteessä olevan kaluston kohdalla itsestäänselvyys.