Asentajat junavaunun saneeraustöissä

Olemme asiakkaidemme ensisijainen valinta

Vastuullinen asiakaskokemus on jatkuvaa kehittymistä. Kaikki yritykset tavoittelevat positiivista mainetta, mutta loppuviimein asiakkaan kokemus määrittelee sen, lunastetaanko positiivinen mielikuva.

Meillä VR FleetCaressa ajatellaan, että asiakkaan kokemukseen ei vaikuta ainoastaan ostokokemus, vaan sen muodostaa meiltä saatu palvelu aina loppukäyttäjälle saakka. Tämä tarkoittaa asiakkaan kohtaamista aidosti tilanteessa kuin tilanteessa, halua kuunnella asiakasta, ja ratkaista asioita yhdessä. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, jonka avulla vastaamme muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaat osaavat kyseenalaistaa prosessien toimivuuden ja sen, kuinka asiakaslähtöisesti me kunnossapitopalveluita tuotamme. Lisäksi asiakkaat osaavat antaa rakentavaa palautetta ja kertoa missä onnistutaan erityisen hyvin. Tähän vuorovaikutukseen kiteytyy strategan mukainen tavoitteemme parantaa asiakaskokemusta yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Asiakastyö ei ole irrallista muusta päivittäisestä työstä, niinpä se on jokaisen työntekijämme vastuulla. VR FleetCaressa työskentelee yli 1000 ammattilaista, joista jokaisella työroolilla on oma vaikutuksena asiakkaan kokemukseen. Tästä syystä kehitämme jatkuvasti johtamistamme ja kulttuuriamme, sillä uskomme hyvän työntekijäkokemuksen tuottavan myös parhaan asiakaskokemuksen. Vastuullisuustavoitteemme on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta.