Kuva raiteista

VR FleetCaren yhteistyö Väyläviraston kanssa jatkuu raidevirtapiirimittauksilla

Yhteistyön tavoitteena on rakentaa ja parantaa kokonaisvaltaista rataomaisuuden kunnonvalvontaa, joka tähtää toiminnan ja luotettavuuden parantamiseen. Raidevirtapiirit ovat yksi merkittävä osa-alue tässä kokonaisuudessa.

Aiempien hyvien tulosten valossa VR FleetCaren kunnonvalvonnan kehitystyö yhdessä Väyläviraston kanssa saa jatkoa vähäliikenteisten rataosuuksien raidevirtapiirimittauksilla. Alkavan projektin tarkoituksena on selvittää vähäliikenteisen raiteen raidevirtapiirien toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa pidemmällä aikavälillä.

Tutkimalla ilmiöitä tarkemmin pyritään kehittämään menetelmiä, joilla vähäliikenteisien raiteiden raidevirtapiirien toimintaa ja luotettavuutta voidaan parantaa.
- Tomi Anttila, Väylävirasto

Mittauksia toteutetaan kahdessa eri kohteessa 6–8 kuukauden ajan. Pidempikestoisella mittauksella saadaan näkyviin muun muassa ilmasto-olosuhteisiin ja liikennöintiin liittyviä tapahtumia, kenties myös aiemmin tunnistamattomia sähköisiä ilmiöitä. Projektissa ovat mukana Väylävirasto ja VR FleetCare, yhteistyökumppaninaan laitetoimittaja Vire Labs.

Keräämällä ja analysoimalla dataa pyritään kehittämään menetelmiä, joilla vähäliikenteisten raiteiden raidevirtapiirien toimintaa ja luotettavuutta voidaan parantaa. Mittauksilla tehtyjen havaintojen pohjalta pystytään tekemään kunnossapitotoimenpiteitä oikea-aikaisesti, jopa ennen mahdollisten liikennehäiriöiden syntyä.

VR FleetCare on yhteistyökumppaneineen tehnyt rataomaisuuden kunnonvalvonnan kehittämisen eteen töitä jo vuosia. Kunnonvalvonnan keskeisiä hyötyjä ovat häiriöiden ehkäisy, häiriöistä palautuminen, seurannan parantaminen, resurssien tehostaminen sekä investointien tukeminen.

Tarkka seuranta ja ennakoiva kunnossapito mahdollistavat vikojen havaitsemisen ja huoltotoimenpiteiden tehokkaan kohdentamisen jo ennen häiriöiden syntyä. Kunnonvalvonnan mittauksilla kerättyä dataa on lisäksi suoraan käytettävissä kunnossapidon ja investointien ohjaukseen. Datan keräys auttaa tekemään päätöksiä muuttuvan tilanteen mukaan ja mahdollistaa parhaan kunnossapitosuunnitelman valitsemisen kullekin laitteelle, laitekohtaisesti ja dynaamisesti.


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä