VR FleetCare ja Väylävirasto sopimukseen rautatievaihteiden kunnonvalvonnasta

VR FleetCare ja valtion rataverkkoa hallinnoiva Väylävirasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen laajamittaisesta vaihteiden etäkunnonvalvonnasta. Sopimus koskee enintään 300 vaihteen kunnonvalvontaa, ja tarkoituksena on seurata vaihteiden toimintaa usealla vilkkaalla liikennepaikalla. Suomessa ei ole aiemmin tehty junaradan vaihteiden kunnonvalvontaa vastaavanlaisella laajuudella.

Ratavaihteiden kääntölaitteiden vikaantumiset aiheuttavat Suomessa vuosittain tuhansia häiriöitä junaliikenteeseen. VR FleetCare on yhdessä kumppaneidensa kanssa määrätietoisesti kehittänyt ratalaitteiden kunnonvalvontaan sopivia ratkaisuja jo vuosien ajan. Erilaiset pilotit ovat antaneet positiivisia tuloksia ja niiden avulla on saatu kattavasti tietoa, jonka avulla laitteiden toimintavarmuutta saadaan parannettua ja häiriöitä estettyä.

"Rautatievaihteiden kunnonvalvonnan tarjouskilpailun voitti VR FleetCare ja odotamme suurella mielenkiinnolla, että pääsemme toteuttamaan uusinta tekniikkaa olevan kunnonvalvonnan järjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnossapidossa ja täsmällisen liikenteen varmistamisessa", Väyläviraston asiantuntija Marko Lehtosaari kertoo.

Rautatievaihteiden vikojen ennakointi hyödyttää useampia tahoja 

Vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan rataverkkojen kunnossapitokustannuksista. Vaihteissa on monimutkainen rakenne ja paljon komponentteja, jotka vaikuttavat vaihteen toimivuuteen. Vaihteiden on kuitenkin toimittava ympäri vuoden kaikissa olosuhteissa. Pohjoismaissa talvi tuo omat haasteensa lumen ja jään muodossa. Ongelma ei ole pieni, sillä vaihdealueelle kertyvä lumi ja jää voivat estää sen toiminnan. Jäätyminen voi myös rikkoa komponentteja ja lisäksi vian paikantaminen vaihteesta vaikeutuu.  

Vaihteiden kunnonvalvonta ja vikojen ennakoiminen hyödyttävät useampia tahoja. Rataverkon omistajan ja kunnossapitäjän työ helpottuu ja kustannukset vähenevät, kun viat voidaan ennakoida etukäteen. Myös häiriöstä palautuminen nopeutuu. Lisäksi rataverkolla liikennöivien operaattoreiden junassa matkustava asiakas on tyytyväinen, kun junan myöhästyminen pystytään estämään. 

"Me uskomme, että raideliikenne voi olla täsmällistä olosuhteista huolimatta. Olemme todella tyytyväisiä Väyläviraston vaihteiden kunnonvalvonnan tarjouskilpailun voitosta. Olemme tehneet valtavasti töitä toimivien älyratkaisujen löytymiseen. Vaihteiden kunnonvalvonnan osalta on menty askel kerrallaan eteenpäin kehittäen kustannustehokasta ratkaisua, joka myös on vaivaton asentaa rataverkolle ilman, että siitä aiheutuu liikennekatkoja", VR FleetCaren digitaalisten palveluiden yksikönpäällikkö Sami Kalevirta kertoo. 

Tällä hetkellä rautatievaihteiden kunnossapito perustuu määräaikaishuoltoihin ja vikoihin reagointiin. VR FleetCaren ratkaisun avulla kunnossapitoa voidaan optimoida, ja häiriöitä ennakoida. Järjestelmää on kehitetty yhdessä suomalaisen laite- ja ohjelmistokehitysyhtiön Vire Labs Oy:n kanssa, jonka mittausteknologiaa ratkaisussa hyödynnetään. Järjestelmä on suunniteltu rataympäristöön, jossa isoja määriä ratainfrastruktuurin toimilaitteita ohjataan keskitetysti yhdestä paikasta. Vaihteiden lisäksi VR FleetCare kehittää ja tutkii vastaavaa ratkaisua raidevirtapiireihin, jolloin ratalaitteiden vikojen ennakoitavuus parantuu entisestään. 


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä