Snps raakapuuvaunua pintakäsitellään

VR FleetCare valmistaa tavaravaunuja piensarjoina

Teollisuus tarvitsee lisää kuljestuskapasiteettia raiteille

Kestävän kehityksen painotukset ja ilmastotavoitteet lisäävät tulevaisuudessa rautatieliikenteen kysyntää. Raideliikenne on ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, joka auttaa vähentämään liikenteen tuottamia päästöjä. Se saa yritykset siirtämään tavaraliikennettä raiteille yhä enemmän. Euroopan komission raportin mukaan tarve tavaravaunuille Euroopassa kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Koska tarve on niin nopeaa ja massiivista, tarvitaan enemmän uusien vaunujen valmistuskapasiteettia, ja jo käytössä olevien vaunujen muokkaus- ja modernisointikampanjoita.

Myös Ukrainan konfliktin aiheuttamat poliittiset jännitteet ja taloudelliset seuraukset heijastuvat tavaravaunujen valmistukseen, ja toisaalta myös kunnossapitoon, kun maiden väliset suhteet heikkenevät tai asetetaan sanktioita.  Aikaisemmin venäläisten valmistamia vaunuja ei enää ole markkinoilla saatavilla ja vanhoihin vaunuihin on myös haastavaa saada komponentteja ja varaosia. Tämä luo tavaravaunujen ja komponenttien valmistajille kysyntää ja uusia mahdollisuuksia, kun myös itäinen Eurooppa siirtyy käyttämään eurooppalaisen standardin mukaisia vaunuja tulevina vuosina.

Euroopan komission raportin mukaan tarve tavaravaunuille Euroopassa kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

"Teollisuuden vihreä siirtymä vie myös tavaraliikenteen ja tavaravaunujen kysynnän murrokseen," kertoo VR FleetCaren kaupallinen johtaja Peter Guldbrand. "Esimerkkinä tähän voisi nostaa vaikkapa metalli- ja terästeollisuuden, jonka tavoitteena on siirtyä fossiilivapaaseen teräksen tuotantoon. Tavoite luo tarpeita myös raidekuljetuksiin ja uudenlaisiin tavaravaunuratkaisuihin. Me haluamme olla osa tätä ratkaisua," Guldbrand jatkaa. 

Asiakkaiden uudenlaiset tarpeet

Tavaravaunuissa vaadittavat ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti ympäristön, teknologian ja talouden muutosten myötä.

Merkittävin trendi on juuri kestävän ja ympäristöystävällisen kuljetuksen kasvava kysyntä. Tavaravaunuiltakin odotetaan alhaisempia päästöjä ja vähäisempää ympäristökuormitusta sekä monikäyttöisyyttä ja joustavuutta erilaisten tavaroiden kuljetukseen. Ympäristönäkökulma tulee ottaa huomioon myös vaunujen suunnitteluvaiheessa laskemalla valmistusprosessin ja materiaalien hiilijalanjälki asiakkaalle.

Vaunujen tulee olla yhdistettävissä eri kuljetusmuotojen välillä, jotta tavara voidaan siirtää mereltä raiteille ja teille saumattomasti.

Turvallisuusnäkökohdat ovat aina olleet tärkeitä raideliikenteessä. Tulevaisuudessa odotetaan entistä vaunuilta parempia turvallisuusstandardeja ja tekniikoita, että tavarat pääsevät turvallisesti perille pitkillä reiteillä ja vaunujen siirtyessä maasta toiseen. Samanaikaisesti nopeus ja luotettavat kuljetukset ovat tärkeitä globaalien tavaravirtojen kannalta.

Myös digitaalisten teknologioiden, kuten IoT-sensorien, telematiikan ja älykkäiden järjestelmien, odotetaan lisääntyvän raideliikenteen tavaravaunuissa. Tämä mahdollistaa paremman reaaliaikaisen seurannan, ylläpidon ennakoimisen ja kuljetusten optimoinnin sekä kuormaukset.

Modulaaristen ja mukautettavien vaunujen kysyntä kasvaa niiden soveltuessa moniin erilaisiin kuljetuksiin. Vaunujen tulee olla yhdistettävissä eri kuljetusmuotojen välillä, jotta tavara voidaan siirtää mereltä raiteille ja teille saumattomasti. Innovatiiviset lastaus- ja purkujärjestelmät tehostavat ja nopeuttavat tavaroiden käsittelyä ja siirtoa.

VR FleetCaren tavaravaunujen tuotanto keskittyy pienempiin erikoissarjoihin

Viestit uusien tavaravaunujen kysynnän kasvusta ovat vahvoja, ja ne ovat saavuttaneet myös meidät. Euroopassa on tällä hetkellä pullonkaula vaunuvalmistuksessa, koska vaunuja ei pystytä tuottamaan niin paljon kuin olisi tarve. Tarvitaan sekä suuria massatuotantoja sekä pienempiä erikoissarjoja.

Me FleetCarella haluamme olla mukana edistämässä tehokkaampaa ja kestävämpää tavaralogistiikkaa. Lähtökohtanamme vaunusarjoissa on aina asiakkaidemme kuljetustarve, johon pystymme räätälöimään vaunuratkaisun. Käytämme omaa vaunukonseptia, jonka akselipaino voidaan rakentaa jopa 32 tonniin saakka. Modulaariset päällirakenteet valitaan kuljetettavan tavaran mukaan, jolloin vaunuja voidaan muokata soveltuvaksi eri materiaalien kuljettamiseen.

Vahvuutemme tavaravaunujen valmistuksessa ovat haastavat tekniset ratkaisut, jotka tukevat uusia palvelukonsepteja.

"Olemme valmistaneet yhteensä lähes 50 000 vaunua suomalaiselle teollisuudelle, ja meillä on tehokas tuotantolinja vaunusarjoille. Meidän vahvuutemme tavaravaunujen valmistuksessa ovat haastavat tekniset ratkaisut, jotka tukevat uusia palvelukonsepteja. Suuriin vaunuvalmistajiin verrattuna voimme valmistaa kustannustehokkaasti myös pienempiä vaunusarjoja asiakkaiden erikoistarpeisiin," Guldbrand selittää.

Olemme ottaneet tavaravaunukalustojen tuotekehityksessämme huomioon myös raidekaluston ja -infran digitalisoitumisen. Esimerkiksi automaattiselle vaunujen kytkennälle (DAC) on tarve tehokkaamman ja läpinäkyvämmän logistiikan mahdollistamiseksi, jolloin vaunuissa täytyy tulevaisuudessa pystyä ottamaan huomioon sähkön- ja tiedonsiirto.

"Kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuus toimivat valmistuksemme lähtökohtina. Sitä tukevat materiaalivalinnat sekä sertifioitujen ja laadukkaiden komponenttien käyttäminen. Vaunuvalmistamista tukee pitkä kokemuksemme vaunumodifikaatioista ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään ja kierrättämään myös olemassa olevaa hyväkuntoista materiaalia vaunumuutoksissa," Guldbrand lopettaa.


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä