Sr2 veturi

Mittauslaitteisto on asennettu VR:n liikennöimään Sr2-veturiin

Suomessa otetaan käyttöön uudenlaista kalustoon integroitua kunnonvalvontaa

Laajassa radan kunnonvalvonnan pilotissa hyödynnetään kaupallisen liikenteen vetokalustoa, jolloin dataa eri rataosuuksien infrasta saadaan päivittäin normaalin liikennöinnin ohessa. Pilotin piirissä seurannassa on muun muassa eristysjatkosten kunto, kiskon viat ja murtumat, radan alusrakenteen muutokset kuten routa sekä poikkeamat veturin ajovakaudessa.

Hankkeessa selvitetään uudenlaisen jatkuvan radan kunnonvalvonnan hyötyjä rataverkon vikatilanteiden nopeampaan ja edullisempaan korjaamiseen sekä ennakoivaan kunnossapitoon. Pilottihanke koostuu parhaillaan käynnissä olevasta kolmen kuukauden valmistelevasta vaiheesta sekä varsinaisesta vuoden kestävästä mittaus- ja valvontajaksosta. Pilotin Väylävirastolle tuottaa VR FleetCare yhdessä suomalaisen EKE-Elektroniikan kanssa.

Rataverkon kunnossapidossakin pitää siirtyä entistä enemmän ennakoimaan vikoja ja tekemään erilaisia toimenpiteitä suunnitelmallisesti todelliseen tarpeeseen eli kuntoon perustuen, ja näin varmistaa täsmällinen ja turvallinen junaliikenne kustannustehokkaasti.

Mittauslaitteisto on asennettu VR:n liikennöimään Sr2-veturiin, joka liikennöi normaalin kalustonohjauksen mukaisesti. Mittausdataa radasta kertyy päivittäin keskimäärin 800 kilometrin matkalta ja koko mittausjakson aikana noin 260 000 kilometrin verran eri rataosuuksilta. Mittauslaitteiston data analysoidaan EKE-Elektroniikan SmartVision alustalla. Sama laitteisto valvoo myös veturin telin ja ajomoottoreiden kuntoa reaaliaikaisesti.

”Kunnonvalvontaa on jo pitkään hyödynnetty ennakoivassa kunnossapidossa monenlaisissa toimintaympäristöissä ja monilla eri menetelmillä. Rataverkon kunnossapidossakin pitää siirtyä entistä enemmän ennakoimaan vikoja ja tekemään erilaisia toimenpiteitä suunnitelmallisesti todelliseen tarpeeseen eli kuntoon perustuen, ja näin varmistaa täsmällinen ja turvallinen junaliikenne kustannustehokkaasti. Tämän kokeilun avulla pääsemme testaamaan uudella tavalla radan eri komponenttien kunnonvalvontaa ja pyrkiä kohti suunnitelmallisempaa ja kuntoon perustuvaa kunnossapitoa”, taustoittaa Väyläviraston radan kunnossapidon asiantuntija Marko Lehtosaari ennakoivan kunnonvalvonnan käyttöönottoa radalla.

Pilotin aikana Väylävirastolla on käytössään reaaliaikainen data sekä VR FleetCaren ja EKE-Elektroniikan kunnonvalvonnan asiantuntijoiden poikkeama-analyysit data-analytiikan ja radan komponenttien elinkaaren näkökulmasta.

”Olemme kehittäneet ratkaisua usean vuoden ajan, joten on hienoa päästä yhdessä Väyläviraston kanssa todentamaan uudenlaisen mittausmuodon hyötyjä valtion rataverkon kunnossapidossa. Häiriötön ja sujuva liikenne raiteilla on luonnollisesti myös kaluston kunnossapitäjänä meidän tavoitteemme. Siitä lähtökohdasta me kehitämme digitaalisia kunnonvalvonnan palveluitamme”, kertoo Sami Kalevirta, Head of Digital Solutions VR FleetCarelta.

 

Lisätietoja:

Sami Kalevirta, VR FleetCare

Head of Digital Solutions

sami.kalevirta(at)vr.fi


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä