Juna ratapihalla

Raideliikenteen häiriöt hallintaan - raidevirtapiirien kunnonvalvontaan uusi ratkaisu

Ratainfran digitaalinen kunnonvalvonta antaa mahdollisuuden huoltaa tai korjata vikoja ennen kuin ne aiheuttavat liikennehäiriöitä. Olemme, kehittäneet uuden ratkaisun ratalaitteiden, kuten raidevirtapiirien, kunnonvalvontaan. Suomen rataverkkoa hallinnoivan Väylän kanssa tehdyn pilotin tulosten avulla on saatu jo paljon hyödyllistä tietoa ratalaitteiden toiminnasta. Valvontaa on jatkettu pilotin jälkeen. 

Ratalaitteilla tarkoitetaan niitä järjestelmiä ja laitteita, joiden ohjaamana junat kulkevat turvallisesti paikasta toiseen. VR FleetCaren ja Väylän pilotissa tutkittiin ratalaitteistosta erityisesti raidevirtapiirijärjestelmää, minkä avulla valvotaan raiteen vapaana oloa ja saadaan myös tieto millä rataosalla juna parhaillaan kulkee.  

Ratalaitteiden vikaantuminen aiheuttaa liikennerajoituksia sekä katkoksia ja sitä kautta myöhästymisiä junille. Jokaisesta liikennehäiriöstä taas aiheutuu sidosryhmille kustannuksia ja mainehaittoja. Nämä riskit voidaan minimoida, jos laitteiston toimintaa seurataan ja valvotaan älykkäästi. Rataverkon omistaja hyötyy, kun raidevirtapiirien toimintavarmuus kasvaa ja ratakapasiteetti on optimaalisessa käytössä. Lisäksi liikennöinnin turvallisuus paranee entisestään ja matkustajatkin pysyvät tyytyväisinä täsmällisyyden pysytellessä korkealla tasolla. 

VR FleetCaren kunnonvalvonnan asiantuntija Sami Saloheimon mukaan viat ratalaitteissa on perinteisesti havaittu silloin, kun ne alkavat aiheuttaa liikennehäiriöitä. Digitaalinen kunnonvalvonta tarjoaa aikaa reagoida ja minimoida haitat liikenteelle.

"Kun raidevirtapiirin poikkeava käytös havaitaan, voidaan tehdä ylimääräinen tarkastus ja ohjata tarvittava kunnossapitotiimi sekä oikeat välineet paikalle silloin, kun liikenne on vähäisempää. Mitä paremmin häiriöt ja merkit niiden alkamisesta tunnetaan, sitä paremmin vika voidaan kohdistaa ja hoitaa", Saloheimo sanoo.


Mittavan pilotin tulokset osoittavat ratkaisun toimivuudenVR FleetCare on tehnyt Suomen valtion rataverkon ylläpidosta sekä kunnossapidosta vastaavan Väylän kanssa ratalaitteiden digitaalisen kunnonvalvonnan kehityshankkeita jo vuodesta 2019 lähtien. Raidevirtapiireihin kohdistuva pilotti aloitettiin viime vuonna, ja siinä noin 200 mittauskohteesta on kertynyt jo yli miljoona mittaustapahtumaa. Mittauskohteet valittiin niiden kriittisyyden ja häiriöalttiuden mukaan ja ne sijaitsevat pääsääntöisesti Etelä-Suomessa. Mittaukset ovat olleet menestys ja pilotin pohjalta on saatu jo paljon hyödyllistä tietoa raidevirtapiirien toiminnasta. Esimerkiksi viite kiskon katkeamasta voitiin havaita jo 24 tuntia ennen ensimmäistä liikennehäiriötä.


"Ratainfan omistajan näkökulmasta kehitystyössä on keskitytty pitkään tekemisen prosesseihin, ei niinkään tekniikkaan. Digitaalisella kunnonvalvonnalla ja sen mahdollistamalla reaaliaikaisella seurannalla on ehdottomasti potentiaalia. VR FleetCaren kanssa tehty yhteistyö ja pilotit ovat osoittaneet, että varsin yksinkertaisilla järjestelmillä saadaan hyödyllistä tietoa. Ratainfran ja -laitteiden digitaalinen kunnonvalvonta ei ole vaikeaa, kun mukana on osaavat kumppanit ja riittävää rohkeutta, Marko Lehtosaari radan kunnossapidon asiantuntija Väylävirastosta sanoo. 

Raidealalla kunnossapitotoimet ovat aiemmin perustuneet parhaisiin käytänteisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Digitaalinen kunnonvalvonta tuo näiden tapojen rinnalle tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa ratalaitteiden todellisesta kunnosta. Uudet mittauslaitteetkaan eivät voi ennustaa tulevaisuutta, mutta ne voivat seurata laitteen toimintaa reaaliajassa tarkemmin kuin ihminen tai liikenteenohjausjärjestelmät. 


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä