henkilöitä projektitöissä

Projektinhallinnan kehittämisellä saatiin toimitusvarmuutta asiakkaiden projektitoimituksiin

VR FleetCaren tavoitteena on hakea kasvua raidekaluston modernisointiprojekteista. Jotta onnistumme tavoitteissamme, ovat hyvin suunnitellut ja toteutetut projektit meille ja asiakkaillemme ensiluokkaisen tärkeä asia. Projektien toteuttaminen kilpailukykyisesti on myös haastavaa ja riskialtista ilman toimivaa projektijohtamismallia. Halusimme lähteä vahvistamaan projektiosaamistamme entisestään ja kumppaniksi kehittämiseen valitsimme Adapron, jonka kehittämät projektinhallintamallit ovat käytännössä toimivia ja pohjautuvat kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin.

Isojen kalustoprojektien kilpailutuksissa osallistujilta vaaditaan tarjousvaiheessa projektijohtamismallin kuvaus, josta käy ilmi kyvykkyys toimittaa projektit sovitun mukaisesti.  Kalustoprojekteissa jokainen prosessin vaihe on tarkasti aikataulutettu, ja työtä on tehtävä äärimmäisellä tarkkuudella, asiakaslähtöisyydellä ja laadukkaasti. Tämän lisäksi henkilöstön projektiosaaminen on avaintekijä onnistumiseen. 

”Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta projektitoiminnan osaamista. Uskomme, että kaluston kunnossapitohankkeissa yksi tärkeimmistä menestystekijöistä markkinoilla on vaativa projektiosaaminen. Isoissa projekteissa toimitusprojekti on hallittava hyvin, jotta kaikki vaiheet saadaan tehdyksi oikeassa aikataulussa”, VR FleetCaren kaupallinen johtaja Peter Guldbrand sanoo. 

Projektinjohtamisjärjestelmän perustana ovat yhteiset periaatteet ja toimintatavat kaikissa projekteissa 

Viime vuonna käynnistimme VR FleetCarella projektinjohtamisen kehityshankkeen yhdessä Adapron kanssa. Useiden workshoppien ja projektihenkilöstömme valmentamisen jälkeen pääsimme ottamaan käyttöön kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin perustuvan ABC-projektinjohtamisjärjestelmän. Jatkossa pystymme aina tarjoamaan asiakkaillemme tasaisesti laadukkaat ja tehokkaat projektit, kun projektisuunnitelmamme ovat laadukkaat ja vakioidut.  

”Hyvä projektinjohtaminen luo kilpailuetua vaativassa markkinassa toimivalle VR FleetCarelle. Adapron ABC Projektijohtamismalli™ on käytössä yli sadassa organisaatiossa, joista kymmenet tekevät toimitusprojektiliiketoimintaa globaalistikin. VR FleetCaren tarpeisiin sovitettu ja käytännön läheinen mutta standardeihin perustuva toimintatapa luo yhteisen kielen ja järjestyksen toimia asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Kun johto, myynti ja henkilöstö on myös koulutettu uuteen toimintatapaan, tästä seuraa selkeämpää johtamista, tyytyväisiä asiakkaita ja henkilöstön työtyytyväisyyttä”, Adapron konsultointijohtaja lMarkku Aarni sanoo. 

”Hyvin toteutetut ja onnistuneet projektit ovat käyntikorttimme niin kotimaassa kuin ulkomailla. Me FleetCarella haluamme olla tunnettuja vahvasta projektiosaamisesta. Tämän vuoksi näimme tärkeänä ottaa käyttöön uuden mallin ja valmensimme projekteissa työskenteleviä työntekijöitämme”, VR FleetCaren projektipalveluiden yksikön päällikkö Teemu Halonen kertoo. Uskomme, että kun vahvaan projektiosaamisen yhdistetään meidän laadukkaat palvelumme sekä luotettavat huippuasiantuntijamme, jotka pitävät sen mitä sovitaan, pääsemme pitkälle.

Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä