Kesätyöntekijät Milka ja Matias kunnostettavassa metrossa.

Materiaalisuunnittelijoiden aamut alkavat tiimin yhteisellä kahvipalaverilla, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita.

Kesätyöt kunnossapidossa - Materiaalisuunnittelu

Milka Laakso, 29, ja Matias Martinviita, 28, ovat molemmat maisterivaiheen opiskelijoita. Kauppatieteitä UIBE:ssa (University of International Business and Economics), Pekingissä opiskeleva Milka ja Oulun yliopistossa tuotantotaloutta lukeva Matias hyppäsivät rohkeasti uudelle toimialalle raidekaluston kunnossapitoon. He työskentelevät VR FleetCarella hankintojen parissa.

Materiaalisuunnittelijoina kesän ajan toimivilla Matiaksella ja Milkalla oli entuudestaan kokemusta hankinnan tehtävistä, joten tuttuun rooliin uutta perspektiiviä toi erityinen toimiala. Työskentely junaliikenteen parissa houkutteli Matiasta ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

Työtehtäviin kuuluvat operatiiviset ostot ja materiaalitarpeiden kartoittaminen tilauspistelistan avulla. Kesätyöntekijät sijaistavat eri henkilöitä, joten vastuut on jaettu sen mukaan. Milkan vastuualueeseen kuuluu junien koriin, sähköön ja sisustaan liittyvät materiaali- ja palveluhankinnat sekä ulkoisten projektien hankinnat. Matiaksen vastuulla puolestaan on strategisiin komponentteihin, esimerkiksi teli- ja jarrukomponentteihin, valmistukseen ja mekaanisiin komponentteihin liittyvät hankinnat. Tilauspistelistan pohjalta tehdään tilauksia ja tarjouspyyntöjä. Työtehtäviin kuuluu myös tilausvalvontaa ja laskujen läpikäyntiä, eli tarkastetaan, onko esimerkiksi tilauksia myöhässä ja vastaavatko laskut tehtyjä tilauksia.

Ei tarvitse pelätä, vaikkei olisi teknistä taustaa, jos haluaa tulla tekemään hankintoja.

Puhtaalla kauppatieteiden taustalla taloon tullut Milka myöntää, että toimiala oli entuudestaan vieras, mutta ilman teknistäkin osaamista on pärjännyt hyvin, ja työ on ollut erittäin mielenkiintoista. ”On kiva, että tiimissä on ihmisiä erilaisista koulutustaustoista ja pidemmällä kokemuksella, joilta voi aina tarvittaessa pyytää apua”; Milka toteaa. Matiaksen sivuaineopinnot konetekniikasta ja aiemmat työpaikat teollisuuden kunnossapidon hankinnassa on auttanut tehtävissä. ”Ei kuitenkaan tarvitse pelätä, vaikkei olisi teknistä taustaa, jos haluaa tulla tekemään hankintoja. Sitä varten on kalustoinsinöörejä ja muita asiantuntijoita, joilla on tekninen puoli hallussa”, Matias sanoo.

Matias on oppinut, kuinka esimerkiksi tilauspisteet jollekin nimikkeelle tai tuotantoryhmälle kannattaa määrittää.

Matias on oppinut, kuinka esimerkiksi tilauspisteet jollekin nimikkeelle tai tuotantoryhmälle kannattaa määrittää.

Mielenkiintoisinta työssä on ollut Matiaksen mielestä tuotantotyön luonteen tuomat haasteet. Junien korjausta varten saatetaan ostaa osia, joita tarvitaan seuraavan kerran mahdollisesti vasta kymmenen vuoden päästä. ”Syklit voivat olla pitkiä, joten varastonhallinta ja sen arvon seuraaminen on mielenkiintoista verrattuna säännöllisempään varastotavaraan”, Matias kuvailee. Aiemmin palvelujen hankinnassa työskennellyt Milka yhtyy, että on oppinut kesän aikana varastonhallinnasta ja tilauspisteiden laskennasta. Aiheet vastaavat hyvin hänen opintojaan ja käytyjä kursseja, joten on ollut mielenkiintoista päästä teoriasta käytäntöön.

Hyvä asenne on ensisijaisen tärkeää, sillä työ on nopeatempoista ja sidosryhmiä on paljon niin FleetCaren sisällä kuin toimittajakentässäkin.

Yksikönpäällikkönä toimiva Ilari Laakso kertoo, että työntekijöiden valinnassa painotettiin hyvää asennetta, koulutustaustaa ja aiempaa kokemusta. ”Hyvä asenne on ensisijaisen tärkeää, sillä työ on nopeatempoista ja sidosryhmiä on paljon niin FleetCaren sisällä kuin toimittajakentässäkin. Koulutustausta ja aikaisempi kokemus hankinnoista on mahdollistanut nopean perehtymisen työtehtäviin. Meidän kesätyöntekijöiden työpanos on ollut erittäin konkreettista, sillä Milka ja Matias ovat tehneet vuosilomasijaistusten aikana yhteensä yli 1000 ostotilausriviä ja varmistaneet näin materiaalien ja palveluiden saatavuuden kesän aikana. Molemmat ovat suoriutuneet työtehtävistä erinomaisesti ja saaneet varauksettomat kehut sijaistettavilta kollegoilta!”, kertoo Ilari.

Molemmat Milka ja Matias ovat nauttineet siitä, että heillä on vapaus rytmittää ja aikatauluttaa työpäivät itselleen sopiviksi. ”Olemme myös menossa vierailemaan Pieksämäen varikolle, jonne teemme paljon hankintoja. On hauskaa, että myös näin kesätyöntekijän roolissa pääsee työmatkalle tutustumaan varikkoon tarkemmin”, Milka kertoo

Täällä on ollut mukava vastaanotto, rentoa porukkaa ja hyvä työkulttuuri.

Milkan opinnot ovat tukeneet työtä. Varastonhallintaan liittyvillä kursseilla opitut asiat on nyt päässyt tuomaan teoriasta käytäntöön.

Vaikka Milka aloitti ensimmäistä kertaa uudessa työpaikassa kokonaan etänä, onnistui perehdytys todella sujuvasti ja tiimiin on ollut helppo hypätä mukaan. ”Tiimissämme on työntekijöitä eri paikkakunnilla, joten he ovat tottuneet jo muutenkin toimimaan etänä. Täällä on ollut mukava vastaanotto, rentoa porukkaa ja hyvä työkulttuuri”, Milka kertoo. Matias yhtyy Milkan sanoihin. ”Voin suositella hakemista VR FleetCarelle, täällä on matala hierarkia ja asioita uskaltaa kysyä keneltä tahansa!”


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä