Kesätyöntekijä Roope Helsingin varikolla.

Roopen työpäivät vaihtelevat paljon. Hän luo muun muassa uuden projektin seurantaan tarvittavaa Power BI -ympäristöä.

Kesätyöt kunnossapidossa - Kehitysassistentti

LUT-yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Roope Grönholm on päässyt kehitysassistentin tehtävissä yhdistämään mielenkiinnon kohteensa, koulutuksensa, sekä aiemmissa työtehtävissä oppimansa asiat.

Roope työskentelee vetokalustopalveluissa. Työssään hän miettii, kuinka vetureita voitaisiin huoltaa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti. ”Pyrin tehtävissäni siihen, että asentajilla olisi mahdollisimman helppo työskennellä, ja että vetureita olisi mahdollisimman paljon käytettävissä”, Roope kuvailee.

Työtehtävissä mielenkiintoisinta on se, että pääsee näkemään asentajien työtä käytännössä ja keskustelemaan heidän näkemyksistään siitä, kuinka asioita voitaisiin tehdä paremmin.

Roopella on kokemusta sekä isojen koneiden ja tuotannon, että prosessien parissa työskentelystä. Hän pitää siitä, että on työtehtävissä päässyt yhdistämään eri osaamisalueet koulutuksensa kautta. Roope opiskelee Business Analytics -maisteriohjelmassa, ja on päässyt töissään hyödyntämään oppimiaan asioita ja onnistunut kaivamaan suuristakin datamassoista hyödyllisen tiedon. Power BI -ympäristössä voidaan analysoida toimintaa, esimerkiksi sitä, mikä kellonaika tai viikonpäivä on kaikista tehokkain.

”Työtehtävissä mielenkiintoisinta on se, että pääsee näkemään asentajien työtä käytännössä ja keskustelemaan heidän näkemyksistään siitä, kuinka asioita voitaisiin tehdä paremmin. Kerättyä tietoa ja kokemuksia voi tämän jälkeen verrata dataan, ja katsoa missä kohdissa on kehitettävää”, Roope kertoo. Kesän aikana on saanut ottaa paljon vastuuta omista projekteista, sillä kehitystiimissä on Roopen lisäksi vain hänen esimiehensä. Roopen esimies, Juho Heikkilä, kertoo, että Roope on itseohjautuva työntekijä ja on päässyt hyvin sisään porukkaan etäajasta huolimatta. Noin puolet viikosta Roope on työskennellyt varikolla ja puolet etänä.

Ennen kaikkea työtä pelkäämätön, innokas asenne uuden oppimista kohtaan oli haussamme isossa roolissa.

”Olemme pystyneet edistämään useampia toimintasuunnitelmamme mukaisia kehityskohteita, kun kehitystiimin koko kesätyöntekijän myötä tuplaantui. Päätöksenteon taustalla pitää olla tieteelliset perusteet, ja tässä Roope on tuonut apuja datan käsittelyyn ja johtopäätösten tekemiseen. Pätevyyksienhallinta-projektissa Roope on ollut meillä isossa roolissa ja ollut tekemässä uuden ohjelmiston käyttöönottoa, mm. koostamassa henkilöstön pätevyyksiä ja tekemässä tulevaisuuden tavoitetilasta analyysiä”, Juho kertoo kesätyöntekijän tuomista hyödyistä.

Minkälainen henkilö sitten tehtävään sopii? Kunnossapito on teknistä työtä, vaikka työnkuvaan ei kuuluisikaan asentajan tehtävät. Valinnassa painotettiin siis teknistä ymmärrystä ja sopivaa kaupallisesta tai teknillisestä korkeakoulutaustaa. ”Ennen kaikkea työtä pelkäämätön, innokas asenne uuden oppimista kohtaan oli haussamme isossa roolissa. Liiketoiminnan kehittämisessä pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot, jotta tulee toimeen henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, työ harvoin on yksin puurtamista”, Juho sanoo.

Roope on viihtynyt työssään ja kannustaa muitakin ehdottomasti hakemaan VR FleetCarelle kesätöihin. ”Täällä pääsee näkemään niin monipuolisesti eri asioita, ja vaikuttamaan siihen mitä tekee.” Syksyllä tarkoituksena olisi kirjoittaa myös yritykselle gradu.


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä