Kuva blogin kirjoittajasta, Juha Ohvosta

Juha Ohvo, johtaja, turvallisuus- ja laatuyksikkö

BLOGI VR FleetCarella uskalletaan välittää itsensä lisäksi muista

Turvallisuus on VR FleetCaren toiminnan avaintekijä. Sen lisäksi, että tekemisemme ytimessä on ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen turvallisesti, haluamme panostaa myös henkilöstömme turvallisuuteen. Kevään aikana jokainen fleetcarelainen osallistui puoli päivää kestävään turvallisuusajattelua kehittävään koulutukseen.

Kirjoittaja: Juha Ohvo, johtaja, turvallisuus ja laatu

Dare to Care - uskalla välittää - nimellä kulkeneiden koulutusten ytimessä oli turvallisuuskulttuurin vahvistaminen kannustamalla kaikkia työntekijöitä puuttumaan epäkohtiin ja jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta. Lisäksi esihenkilöt saivat oppia modernista turvallisuusjohtamisesta. Valmennuskokonaisuudesta vastasi kumppaninamme toiminut Innotiimi-ICG.

Varhaisella puuttumisella ja toisesta välittämisellä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä työtapaturmien syntymistä.

Valmennus toteutettiin kolmessa osassa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Ensin valmennettiin esihenkilöt, jonka jälkeen he pitivät omalle tiimilleen saman koulutuksen. Kolmannessa vaiheessa esihenkilöt saivat vielä lisää oppia siitä, miten turvallisuusajattelua voitaisiin johtaa paremmin. Koulutuksista saatu palaute oli erinomaista.

“Turvallisuuskulttuuri on kiinteä osa kaikkien työntekijöidemme arkea. Valmennuksissa tähdättiin siihen, että jokainen uskaltaa välittää itsensä lisäksi myös muista sekä rohkeasti antaa ja vastaanottaa palautetta.”

Valmennuksissa annettiin sekä esihenkilöille, että heidän tiimiläisilleen mahdollisuus kertoa kokemuksiaan ja kehitysehdotuksiaan työturvallisuuteen liittyen. Vuorovaikutteisten ja osallistavien harjoitusten myötä sekä konkreettisia tilanteita simuloimalla luotiin yhtenäistä käsitystä turvallisuuden nykytilasta. Sen jälkeen pohdittiin yhteisesti, kuinka turvallisuuskulttuuria voitaisiin kehittää.

Turvallisuuteen suhtaudutaan meillä FleetCarella myönteisesti ja sen osoitti myös tiimeille tehdyt suhtautumismittaukset. Mittausten mukaan työntekijät pitävät tärkeänä, että VR FleetCarella on yhteiset turvallisuuden pelisäännöt, turvallisuutta vaarantavaan toimintaan puututaan matalla kynnyksellä ja turvallisuus nähdään myös yrityksen kilpailuetuna

On ensisijaisen tärkeää, että jokainen pääsee töistä ehjänä kotiin – sen varmistamiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä.

Koulutukset tarjosivat meille lisäeväitä varhaiseen puuttumiseen, palautteenantamiseen, muutosjohtamiseen ja yleiseen turvallisuuskulttuurin luomiseen. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja sitä jatketaan jokaisena päivänä vuodessa.

Kiitos Innotiimi-ICG:n mahtavat valmentajat Anna Vaihinen ja Anssi Juutilainen sekä kaikki valmennuksiin osallistuneet!

Yhdessä luomme turvallisemman työpaikan!

 

Juha Ohvo, johtaja, turvallisuus ja laatu

[email protected]


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä