Blogin kirjoittaja Wilhelm Schevelew

Myynti- ja kehityspäällikkö, komponenttien kunnossapitopalvelut, Wilhelm Schevelew

BLOGI Uusi komponenttien kunnossapidon aikakausi

Meiltä kysytään aika ajoin: ”Toimitteko todella niin kestävästi kuin sanotte toimivanne?” Päätin käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni tässä ja nyt, miksi vastaus on vahva KYLLÄ. Kerron myös, miten olemme nostaneet ComponentCare-liiketoimintamme uudelle tasolle.

Kirjoittaja: myynti- ja kehityspäällikkö, Wilhelm Schevelew, ModernCare ja ComponentCare

Kun tulin töihin VR FleetCareen vuonna 2019, keskustelu kestävyydestä koski lähinnä nykyisen kaluston toimintakunnossa pitämistä. Esimerkiksi neuvostovalmisteiset Sr1-veturit ovat kuluttaneet suomalaisia raiteita vuodesta 1973 alkaen. Se tarkoittaa lähes 50 vuoden palvelusta äärimmäisissä olosuhteissa. Silti 112 yksikön sarjasta vain kolme on jouduttu poistamaan käytöstä. Se on millä mittakaavalla tahansa melkoinen saavutus, mutta nyt kaksi vuotta myöhemmin kestävyys tarkoittaa paljon muutakin. Haluan kertoa tästä tarkemmin.

Olemme etsineet aktiivisesti keinoja tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa pidentämällä komponenttien käyttöikää siihen asti, kun ne ovat menossa rikki. Luit oikein: ei siihen asti, kun ne menevät rikki, vaan hetkeen juuri ennen sitä. Asiantuntijamme ovat jo todella hyviä tässä. Tästä seuraa positiivinen ongelma, jossa käsiin jää paljon komponentteja, jotka varmasti hajoaisivat, jos niitä vielä käytettäisiin, mutta jotka ovat muutoin hyvässä kunnossa. Jatkuva komponenttien kunnonvalvonta tarjoaa myös yhä enemmän tietoa niistä potentiaalisista ongelmakohdista, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota huollossa. Olemme havainneet tämän trendin ja päättäneet vahvistaa toimintaa voidaksemme vastata kysyntään uudelleenorganisoimalla komponenttipalvelut omaksi liiketoimintayksiköksi, jota vetää Anders Karlsson.

Kestävyys on vahva trendi kaikkialla ympärillämme. Meiltä tiedustellaan yhä enemmän komponenttipalveluja. Olemme tämän jatkuvan kehityksen takia ja kustannuskilpailukykyä parantaaksemme päättäneet lisätä ComponentCaren merkitystä yrityksemme kasvustrategiassa. Pidän tätä kestävyyden näkökulmasta erittäin hyvänä kehityksenä, koska pystymme tuottamaan asiakkaillemme elinkaarisäästöjä korjaamalla komponentteja, jotka muutoin kierrätettäisiin raaka-aineeksi.

Saatat tässä vaiheessa pohtia, onko VR FleetCaren valitseminen yhteistyökumppaniksi kestävä ratkaisu? Vastaus on ilman muuta kyllä. Olemme viime aikoina osoittaneet sitoutumisemme kestävyyteen ottamalla käyttöön geotermisen lämmityksen niin uusissa rakennuksissamme kuin monissa vanhoissakin. Lisäksi koko VR-konserni käyttää toimintoihinsa vesivoimalla tuotettua hiilineutraalia sähköä, ja kaiken kruununa olemme juuri asentaneet yhden Suomen suurimmista aurinkovoimaloista ComponentCare-tuotantotilojen katolle.

ComponentCare-tiimissämme on tällä hetkellä 200 ammattilaista, joilla on kokemusta yli 2 000 erilaisen komponentin huoltamisesta. Asiakkaamme ovat oppineet arvostamaan heitä, koska he pitävät asiakkaiden pyörät pyörimässä ja tulevat apuun, jos jotakin odottamatonta tapahtuu. Yksi asiakkaistamme koki äskettäin selittämättömien ongelmien suman, kun keskeisessä komponentissa havaittiin murtumia. Ongelman syy pystyttiin selvittämään nopeasti havainnoimalla käyntiaikaa, jolla kulujen kertyminen saatiin talttumaan. Voit varmasti kuvitella sen helpotuksen, kun mahdollisesti kohtalokas ongelma saatiin ratkaistuksi nopeasti ja vieläpä niin, että pystyttiin korjaamaan ongelman juurisyy eikä vain reagoimaan oireisiin.

Olemme valmiita ja innostuneita kohtaamaan alalla tapahtuvan muutoksen. Matka on vasta alussa, mutta voittajat ovat jo selvillä: ensinnäkin asiakkaamme, jotka saavat kustannussäästöjä, ja toiseksi yhteiskunta, joka hyötyy kestävämmästä tulevaisuudesta.

 

Wilhelm Schevelew, myynti- ja kehityspäällikkö, ModernCare & ComponentCare

[email protected]


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä