Blogin kirjoittaja Mikko Alanko

Digitaalisten kunnossapitopalveluiden myynti- ja kehitysjohtaja Mikko Alanko

BLOGI Rautatieteollisuuden digitaalinen muutos on väistämätön

Uusien digitaalisten ja datansiirtoteknologioiden kehitys on luonut mahdollisuuksia, joita emme osanneet edes kuvitella kymmenen vuotta sitten. Eri alojen toimijat ovat kohdanneet uusia haasteita: miltä liiketoiminta näyttää uusien teknologioiden väistämättä aiheuttaman vallankumouksen jälkeen? Mikä on meidän roolimme uudessa digitaalisessa maailmassa ja miten meidän pitäisi hyödyntää sen mahdollisuuksia?

Miten VR FleetCaresta tuli digitaalisen kunnossapidon palveluntarjoaja?

Kirjoittaja: Mikko Alanko, myynti- ja kehityspäällikkö, SmartCare & AssetCare

Digitalisaatio järisyttää eri aloja

Data ja digitalisaatio muuttavat jopa kaikkein perinteisintä liiketoimintaa ja samalla sellaisia liiketoimintamalleja, joita olemme pitäneet itsestään selvinä. Jos yritys ei reagoi tähän muutokseen, sen liiketoiminta kuihtuu. Jos yrityksellä ei ole rohkeutta muuttaa liiketoimintaansa perusteellisesti, se ei hyödy investoinneistaan, koska digitaalisen muutoksen voittajat – ne vallankumoukselliset yritykset, jotka omaksuvat uudenlaisia liiketoimintamalleja – poimivat uuden digitaalisen maailman hedelmät.

Tämä muutos on jo tapahtunut monilla aloilla. Suomalainen matkapuhelinvalmistaja Nokia ei onnistunut ennakoimaan alustatalouden nousua ja päätyi myymään matkapuhelin liiketoimintansa, vaikka se oli ollut maailmanmarkkinoiden johtava toimija. Me kaikki muistamme ne ajat (mutta emme toivo niiden palaavan), kun elokuvia vuokrattiin videovuokraamoista. Mutta sitten Netflix mullisti elokuva- ja TV-sarja-liiketoiminnan ja pakotti perinteiset toimijat pois pelistä.

Sellainen yritys, jonka mielestä muutos ei koske perinteistä rautatie- ja kunnossapitoliiketoimintaa, saattaa kohdata saman kohtalon kuin Nokia ja Blockbuster. Olen sitä mieltä, että digitalisaatio muuttaa myös meidän alaamme, ja se muuttaa sitä radikaalimmin kuin edes osaamme kuvitella – muutos on vain ajan kysymys.

Miten onnistumme digitaalisessa muutoksessa?

P&G:n entinen johtaja Tony Saldanha on kirjoittanut kirjan digitaalisesta muutoksesta. Hän esittelee kirjassaan ‘Why Digital Transformations Fail’ kolme tärkeintä syytä sille, miksi yritykset epäonnistuvat pyrkiessään vastaamaan uuden digitaalisen vallankumouksen vaatimuksiin. Nämä syyt voi kääntää onnistumisen avaimiksi:

  1. Huolehdi siitä, että yritykselläsi on selkeä ja kattava strategia – digitaalinen muutos vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Kaikki strategiat, jotka eivät huomioi tätä tulevat epäonnistumaan.
  2. Varmista toimitusjohtajan täysi tuki – toimitusjohtajan on kuljettava muutoksen etulinjassa ja laitettava kaikki likoon.
  3. Ole rohkea – digitaalinen muutos on tärkein huolenaiheesi ja se on otettava vakavasti.

Miten voit toteuttaa digitaalisen muutoksen organisaatiossasi? Jokainen organisaatio kärsii muutosvastarinnasta – se on meille ihmisille tyypillistä. Tony Saldanha esittelee kirjassaan hyviä esimerkkejä siitä, miten digitaalisen muutoksen voi toteuttaa yrityksessä. Erityisen hyvä tapa näyttäisi olevan ”taistelu murrosta vastaan murroksen avulla”. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen sisällä luodaan pieniä iskuryhmiä, joilla on johdon täysi tuki ja tehtävänään murtaa yrityksen perinteisiä liiketoimintamalleja sisältä käsin uutta teknologiaa ja omaperäistä ajattelua hyödyntämällä.

VR FleetCare – älykkäästä kunnossapidosta SmartCare-liiketoiminnaksi

Olen työskennellyt yrityksessä lähes neljä vuotta. Kun aloitin vuonna 2017, tehtävänäni oli luoda strategia digitalisaatiopolullemme, jota kutsuttiin tuolloin ”älykkääksi kunnossapidoksi”. Olimme investoineet dataan ja analytiikkaan, kuten mittauslaitteisiin, kaluston diagnostiikkadatan hankintaan sekä analytiikkaresursseihin ja ‑järjestelmiin. Meillä ei kuitenkaan ollut selkeää strategiaa, onnistuneita pilotteja eikä tapausesimerkkejä. Älykästä kunnossapitoa pidettiin enemmänkin tulevaisuuden mahdollisuutena eikä sitä ollut sidottu yrityksen toimintasuunnitelmiin. Sitä olivat lisäksi johtaneet (älykkäät ja innovatiiviset) ihmiset, joilla oli liian vähän aikaa tälle tärkeälle asialle. Kärsimme kaikista digitaalisen muutoksen epäonnistumisen oireista.

Digitaalisen muutoksen johtajana ensimmäisenä askeleena matkallani oli hankkia huippuluokan tiimi onnistumisen varmistamiseksi. Onneksi Suomi tunnetaan väestön korkeasta koulutustasosta, joten onnistuin löytämään upeita ihmisiä täydentämään jo ennestään laadukasta (mutta pientä) data ja analytiikka ‑tiimiä. Huomasimme valitettavasti pian, että laitteet ja osaaminen olivat vanhentuneita. Meidän oli pakko ottaa valtava loikka kohti pitkälle kehitettyjä pilvipalveluihin ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia työkaluja ja tietokantoja voidaksemme taata työn jatkuvuuden. Tämä vaati paljon sekä inhimillistä osaamista että manuaalista työtä, koska kaikki raportit ja laskentamallit oli mukautettava uuteen ympäristöön. Tämän tuloksena siirryimme 20 vuotta ajassa eteenpäin, ja nyt meillä on käytössämme 2020-luvun teknologia ja osaaminen ennalta arvaamattoman suurine mahdollisuuksineen.

Teknologian ja osaamisen kehittämisen lisäksi lähestyin muutosta strategisesta näkökulmasta. Osallistuin useisiin konferensseihin ja arvioin sekä rautatie- ja kunnossapitoalan että muiden alojen yrityksiä ymmärtääkseni paremmin erilaisia lähestymistapoja ja valitakseni sen, joka on meille paras. Yksi tärkeimmistä oppimistani asioista oli, että rautatieteollisuus ja kunnossapitoyritykset eivät markkinoi itseään aktiivisesti digitaalisten palveluiden tarjoajina. Suurimman osan konferenssien esityksistä ja digitaalisista palveluista tarjosivat rautatieliikenteen harjoittajat ja IT-yritykset (start-upit). Teollisuuslaitosten kunnossapitoalan (joka on digitaalisessa muutoksessa vuosia edellä rautatieteollisuutta) kunnossapitoyritykset tarjosivat kuitenkin digitaalisia palveluita osana liiketoimintaportfoliotaan.

Minusta meidän kannattaa seurata teollisuuden parissa toimivien kunnossapitoyritysten esimerkkiä. Siksi olemmekin päättäneet muuttaa sisäiset älykkäät kunnossapitotoimintomme uudeksi liiketoimintalinjaksi, joka palvelee sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Tälle liiketoiminnalle annettiin osuva nimi – SmartCare, joka lanseerattiin vuonna 2019 yhdessä uuden VR FleetCare ‑yritysnimemme kanssa.

VR FleetCaren digitaalinen matka 2010-2020

Missä olemme nyt?

Voin tänään ylpeänä kertoa, että olemme oikealla polulla ja voimme kertoa monista onnistuneista asiakastapauksista. Olemme esitelleet useita uusia palveluita sekä rautatieliikenteen harjoittajille että rataverkon haltijoille. Olemme keränneet paljon hyviä kokemuksia piloteistamme (lue uutinen vaihteiden kunnonvalvonnan pilotista), ja jatkamme uusilla hankkeilla myös vuonna 2021. Liiketoimintayksikkömme toimii myös sisäisenä murrostekijänä. Muut liiketoiminta- ja tuotantoyksikkömme kysyvät yhä useammin meidän näkemystämme ja pyytävät meiltä ratkaisuja ongelmiinsa – tätähän Tony Saldanha piti tienä digitaalisen muutoksen toteuttamiseen. Olemme kuitenkin vasta aloittelemassa matkaamme. Uskallan kuitenkin sanoa, että me kuulumme todennäköisesti digitaalisen vallankumouksen voittajiin – vaikka muutos ei koskaan loppuisikaan.

 

Mikko Alanko

Myynti- ja kehityspäällikkö, SmartCare & AssetCare

[email protected]


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä