Radan kunnonvalvonta

Rautatieinfrastruktuurin kuntoon perustuvaan huoltoon siirtymiseen on useita eri vaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan niin teknisen toteutuksen, kustannusten kuin käytettävyydenkin suhteen. Rautatiekaluston huollon ammattilaisena pyrimme näyttämään, kuinka tulevaisuuden infrastruktuurin jatkuva seuranta mahdollistaa kustannustehokkaan ratkaisun, joka kattaa valtaosan rataverkkoa.

VR FleetCare on valvonut ratojen kuntoa Suomessa yhteistyössä EKE-Electronicsin kanssa vuodesta 2019 lähtien. Kuluneiden vuosien ajalta on kertynyt paljon arvokasta tietoa ja osaamista.

Radan yleisen kunnon valvomisen lisäksi pystymme havainnoimaan muutoksia myös radan eri komponenteissa, kuten liitoksissa, vaihteissa, tasoristeyksissä ja silloissa. Koko rataverkon kunnon valvonta on mahdollista rajatulla määrällä kalustoa.

Lähikuva rautatieraiteista

Kaupallista kalustoa voidaan hyödyntää radan kunnonvalvonnassa.

Tyypillinen ongelma radan jaksottaisessa kunnonvalvonnassa mittausvaunun avulla on mittausten välisen ajan venyminen liian pitkäksi. Osa rataosuuksista mitataan harvoin ja etenkin kiskoihin liittyvät poikkeamat voivat edetä hyvin nopeasti.

Usein viat havaitaan vasta kun ne ovat kehittyneet ongelmiksi ja aiheuttavat kalliita korjaustoimenpiteitä tai viivästyksiä matkustajille sekä tavaraliikenteelle. Radan kunnonvalvonnalla vikoja aiheuttavat heikkoudet voidaan havaita ajoissa, ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia.

Radan kunnonvalvonta kaupallista kalustoa hyödyntäen

Radan kunnonvalvonta, perustuu poikkeavuuksien tunnistamiseen ja niiden paikallistamiseen mittausjärjestelmän keräämän tiedon avulla. Yksi veturi voi kulkea jopa 1000 kilometriä päivässä ja kerätä koko tältä matkalta yksityiskohtaista tietoa. Kunnonvalvontajärjestelmä voidaan asentaa mihin tahansa rautatiekalustoon.

Kannettava tietokone, jonka näytöllä näkyy kunnonvalvontajärjestelmän käyttöliittymä.

Radan kunnonvalvonnan avulla häiriöt voidaan havaita ajoissa, ennen kuin niistä kehittyy ongelmia.

Järjestelmä voidaan asentaa useaan erityyppiseen rautatiekalustoon. Teli on anturoitu niin, että siitä mahdollista kerätä pyörän värähtely sekä telin liike mukaan lukien sen poikittaiskiihtyvyys. GPS tiedon pohjalta havainnot voidaan paikallistaa tarkasti rataverkosta löytyneisiin poikkeamiin.

Kunnonvalvonnasta kerätyn tiedon hyödyntäminen osana kunnossapitoa

Olemme hyödyntämässä entistä enemmän kuntoon perustuvaa, ennaltaehkäisevää huoltoa yhteistyössä EKE-Electronicsin kanssa. Päätöksenteko perustuu kiskon ja pyörän välisen kontaktin fysikaaliseen tuntemiseen sekä kerätystä datasta luotujen mallien hyödyntämiseen. Raiteiden kunnonvalvonnassa telin värähtelystä voidaan päätellä etenkin kiskon kuntoa sekä myös laajemmin koko radassa tapahtuneita muutoksia.

Ratkaisumme radan kunnonvalvontaan on joustava, skaalattavissa oleva ja moderni etädiagnostiikkajärjestelmä Järjestelmä on käyttäjäystävällinen ja kirjautuminen on helppoa tavallisella verkkoselaimella. Tietoturva-asiat on otettu kattavasti huomioon järjestelmän kaikilla tasoilla.

Pidetään huolta

Me VR FleetCarella haluamme palvella asiakkaitamme parhaana mahdollisena ECM-toimijana. Meillä on kyky ja osaaminen hoitaa projektin kaikki vaiheet, järjestelmän asentamisesta kalustoon aina riskien arviointiin ja tarvittaviin hyväksyntiin. Strategiamme on pitkän rautatiealan historiamme avulla tarjota koko digitaalisen muutoksen arvoketju yhdessä tarkkaan valittujen partnereidemme kanssa.

ECM-kuvaaja

Lisätietoja radan kunnonvalvonnan ratkaisuista: [email protected]